پودر عصاره Citrus Aurantium، عرضه کارخانه بهترین عصاره Citrus Aurantium، عصاره نارنجی پرتقال با کیفیت بالا

پودر عصاره Citrus Aurantium، عرضه کارخانه بهترین عصاره Citrus Aurantium، عصاره نارنجی پرتقال با کیفیت بالا

نام محصول: پودر عصاره Citrus Aurantium
نام لاتین: Citrus aurantium L.
عناصر فعال: سینافین، نئو هسپریدین
قسمت مورد استفاده: میوه
ظاهر: پودر زرد روشن

Chat Now