پودر آب پنیر عصاره گیاه گندم

پودر آب پنیر عصاره گیاه گندم

نام محصول: پودر عصاره گندم گندم
نام لاتین: Triticum aestivum L.
مواد تشکیل دهنده فعال: آنتوسیانیدین
قسمت مورد استفاده: گیاهان دارویی کامل
ظاهر: پودر خالص سبز

چت کن