عصاره Salvia Officinalis، تأمین کارخانه عصاره Danshen High Quality، عصاره Salvia Miltiorrhiza عمده فروشی

عصاره Salvia Officinalis، تأمین کارخانه عصاره Danshen High Quality، عصاره Salvia Miltiorrhiza عمده فروشی

نام محصول: Salvia Root PE 10: 1 / پودر عصاره Dan-shen
نام لاتین: Salvia miltiorrhiza Bung
مواد فعال: Tanshinone IIA
قسمت مورد استفاده: ریشه
ظاهر: پودر قرمز قهوه ای

چت کن