عصاره کوکی های پوریا، عرضه کارخانه چین عصاره Tuckahoe طب سنتی، عصاره Poria با کیفیت بالا

عصاره کوکی های پوریا، عرضه کارخانه چین عصاره Tuckahoe طب سنتی، عصاره Poria با کیفیت بالا

نام محصول: پودر عصاره نارگیل کوکی ها
نام لاتین: Poria Cocos (Schw) گرگ
مواد فعال: پلی ساکارید
قسمت مورد استفاده: ریشه
ظاهر: پودر زرد قهوه ای تا سفید

چت کن