پودر آلی وینولین، عرضه کننده کارخانجات پودر انولین

پودر آلی وینولین، عرضه کننده کارخانجات پودر انولین

نام محصول: پودر عصاره انولین
نام لاتین: Helianthus tuberosus L.
مواد فعال: انولین
قسمت مورد استفاده: ریشه
ظاهر: پودر سفید سفید

چت کن