عصاره برگ توت فرنگی، عرضه کارخانه پودر عصاره برگ توت فرنگی، عصاره برگ توت فرنگی، کاهش وزن

عصاره برگ توت فرنگی، عرضه کارخانه پودر عصاره برگ توت فرنگی، عصاره برگ توت فرنگی، کاهش وزن

نام محصول: پودر عصاره برگ توت فرنگی
نام لاتین: Morus alba L.
عناصر فعال: dictamnine، skimmianine، g-rfagaine
مشخصات: 10: 1
قسمت مورد استفاده: برگ
ظاهر: پودر خفیف قهوه ای

چت کن