عصاره Dong Quai، عرضه کارخانه پودر Angelica با کیفیت بالا، عمده فروشی Angelica Archangelica عصاره

عصاره Dong Quai، عرضه کارخانه پودر Angelica با کیفیت بالا، عمده فروشی Angelica Archangelica عصاره

نام محصول: پودر عصاره Angelica
نام لاتین: Angelica sinensis (Oliv.) Diels
عناصر فعال: Ligustilide
قسمت مورد استفاده: ریشه
ظاهر: پودر قهوه ای زرد

چت کن