پودر عصاره Tongkat ali، بهترین عصاره با کیفیت بالا، پودر tongkat ali، عصاره ریشه تونگات آللی

پودر عصاره Tongkat ali، بهترین عصاره با کیفیت بالا، پودر tongkat ali، عصاره ریشه تونگات آللی

نام محصول: عصاره Tongkat ali
نام لاتین: Eurycoma Longifolia
قسمت مورد استفاده: ریشه
ظاهر: پودر قرمز قهوه ای

چت کن