عصاره Morinda officinalis، عرضه کارخانه پودر موریندا با کیفیت بالا، عصاره ریشه موریندا

عصاره Morinda officinalis، عرضه کارخانه پودر موریندا با کیفیت بالا، عصاره ریشه موریندا

نام محصول: عصاره موریندا
نام لاتین: Morinda officinalis How
عناصر فعال: فلاونوئیدها، ترکیبات
قسمت مورد استفاده: ریشه
ظاهر: پودر ضخیم زرد قهوه ای

چت کن