مکمل پودر عصاره گندم

مکمل پودر عصاره گندم

نام محصول: مکمل پودر عصاره گندم
نام لاتین: Ostrea gigas thunberg
عناصر فعال: تاورین
قسمت مورد استفاده: گوشت
ظاهر: پودر زرد قهوه ای

چت کن