عصاره دارچین، عصاره آلی خالص، عصاره دارچین، مکمل های دارچین، مکمل های دارچین

عصاره دارچین، عصاره آلی خالص، عصاره دارچین، مکمل های دارچین، مکمل های دارچین

نام محصول: عصاره دارچین
نام لاتین: Cinnamomum cassia Presl
مواد فعال: پلی فنل ها
قسمت مورد استفاده: پوست
ظاهر: پودر قرمز مایل به قرمز

Chat Now