پودر عصاره استراگال، عصاره عصاره گیاه چینی، عصاره آستاگالاس مembranaceus عصاره، مکمل عمده فروشی astragalus

پودر عصاره استراگال، عصاره عصاره گیاه چینی، عصاره آستاگالاس مembranaceus عصاره، مکمل عمده فروشی astragalus

نام محصول: Astragalus PE
نام لاتین: Astragalus membranaceus
عناصر فعال: Astragalus PE
قسمت مورد استفاده: ریشه
ظاهر: پودر قهوه ای زرد

Chat Now