مکمل پودر عصاره گیاه ماندگارا

مکمل پودر عصاره گیاه ماندگارا

نام محصول: پودر عصاره آستراگالس ماندیمرانیس
نام لاتین: Astragalus membranaceus
عناصر فعال: Astragalus PE
قسمت مورد استفاده: ریشه
ظاهر: پودر قهوه ای زرد

چت کن