مکمل پودر عصاره سزاراپاریلا

مکمل پودر عصاره سزاراپاریلا

نام محصول: مکمل پودر عصاره سزارپارایلا
نام لاتین: Smilax china L.
مواد فعال: مواد مغذی
قسمت مورد استفاده: ریشه
ظاهر: پودر خفیف قهوه ای

چت کن