عصاره ريشه Burnet Sanguisorba Officinalis

عصاره ريشه Burnet Sanguisorba Officinalis

نام محصول: عصاره ریشه برنت، عصاره ریشه Sanguisorba Officinalis
نام لاتین: Sanguisorba officinalis L.
قسمت مورد استفاده: ریشه
ظاهر: پودر بنفش قهوه ای یا تیره

چت کن