طبیعی پودر نارانینگین 98٪

طبیعی پودر نارانینگین 98٪

نام محصول: Naringin 98٪ نام لاتین: Citrus maxima (Burm) Merr. عناصر فعال: Naringin 98٪ قسمت مورد استفاده: ظاهر پوست پوملو: پودر سفید

چت کن