پودر عصاره هلنیم Elecampane Inula

پودر عصاره هلنیم Elecampane Inula

نام محصول: پودر عصاره Helenium Inula، عصاره Elecampane
نام لاتین: Inula japonica Thunb.
مواد فعال: آلکالوئیدها
قسمت مورد استفاده: ریشه
ظاهر: پودر زرد روشن

چت کن