عصاره Eclipta Alba، کارخانه پودر Eclipta Alba آلی، عصاره Eclipta Prostrata با کیفیت بالا

عصاره Eclipta Alba، کارخانه پودر Eclipta Alba آلی، عصاره Eclipta Prostrata با کیفیت بالا

نام محصول: Eclipta Alba Extract
نام لاتین: Eclipta prostrata L.
مواد فعال: روغن فرار، ساپونین
قسمت مورد استفاده: برگ
ظاهر: پودر قهوه ای

Chat Now