پودر عصاره کرم خاکی

پودر عصاره کرم خاکی

نام محصول: پودر عصاره کرم خاکی
مواد فعال: لومبروکیناز
قسمت مورد استفاده: بدن
ظاهر: پودر زرد روشن
مشخصات: 10: 1
جزئیات بسته بندی: 1 آلومینیوم فویل کیسه / 25 کیلوگرم درام

چت کن