پودر عصاره Berberine کپور آلی

پودر عصاره Berberine کپور آلی

نام محصول: پودر عصاره Coptis
نام لاتین: Coptis Chinensis Franch
مواد فعال: Berberine
قسمت مورد استفاده: ریشه
ظاهر: پودر قهوه ای زرد

چت کن