عصاره کوتیس، عصاره گیاهی Berberine کارخانه، پودر Coptis عمده فروشی

عصاره کوتیس، عصاره گیاهی Berberine کارخانه، پودر Coptis عمده فروشی

نام محصول: پودر عصاره Coptis
نام لاتین: Coptis Chinensis Franch
مواد فعال: Berberine
قسمت مورد استفاده: ریشه
ظاهر: پودر قهوه ای زرد

Chat Now