خشک عصاره Atropa Belladonna

خشک عصاره Atropa Belladonna

نام محصول: عصاره خشک Atropa Belladonna
نام لاتین: atropa belladonna L.
عناصر فعال: آتروپین
قسمت مورد استفاده: گیاهان دارویی کامل
ظاهر: پودر ضخیم زرد قهوه ای

چت کن