عصاره واسابي، پودر آلی واسبی با کیفیت بالا، پودر واسبی خالص

عصاره واسابي، پودر آلی واسبی با کیفیت بالا، پودر واسبی خالص

نام محصول: عصاره Wasabi
مواد فعال: Sinalbin
قسمت مورد استفاده: میوه
ظاهر: پودر خالص سبز

Chat Now