عصاره ماست، عرضه کارخانه عصاره Myristica Fragrans با کیفیت بالا، پودر آجیل آلی

عصاره ماست، عرضه کارخانه عصاره Myristica Fragrans با کیفیت بالا، پودر آجیل آلی

نام محصول: پودر عصاره گردو
نام لاتین: Myristica fragrans
مواد فعال: Myristicin
قسمت مورد استفاده: دانه

چت کن