پودر عصاره آفتابگردان برای صورت

پودر عصاره آفتابگردان برای صورت

نام محصول: پودر عصاره گردو
نام لاتین: Myristica fragrans
مواد فعال: Myristicin
قسمت مورد استفاده: دانه

چت کن