عصاره برنج سیاه، پودر برنج طبیعی با کیفیت بالا، تامین کارخانه مکمل برنج سیاه

عصاره برنج سیاه، پودر برنج طبیعی با کیفیت بالا، تامین کارخانه مکمل برنج سیاه

نام محصول: عصاره برنج سیاه
نام لاتین: Oryza satiua
مواد فعال: آنتوسیانیدین
قسمت مورد استفاده: دانه
ظاهر: پودر بنفش تیره

چت کن