100٪ طبیعی Rhodiola Sacra Organic 5٪ Salidroside

100٪ طبیعی Rhodiola Sacra Organic 5٪ Salidroside

نام محصول: پودر مروارید
نام لاتین: Pteria martensii (Dunker)
مواد فعال: کربنات کلسیم
قسمت مورد استفاده: مروارید
ظاهر: پودر سفید
مشخصات: 10: 1

چت کن