عصاره Gotu Kola، عرضه کارخانه Powder Centella Asiatica، عصاره Centella Asiatica با کیفیت بالا

عصاره Gotu Kola، عرضه کارخانه Powder Centella Asiatica، عصاره Centella Asiatica با کیفیت بالا

نام محصول: پودر عصاره Centella Asiatica
نام لاتین: Centella asiatica (L.) Urb.
عناصر فعال: آسیاتیکوزید، مادکاسوزید، کل تریترپنس
قسمت مورد استفاده: گیاهان خشک شده
ظاهر: پودر قهوه ای مایل به قرمز به پودر سفید

Chat Now