جینسنگ Ginkgo Biloba عصاره، عرضه کارخانه پودر Ginkgo Biloba با کیفیت بالا، پودر Ginkgo داغ فروش داغ

جینسنگ Ginkgo Biloba عصاره، عرضه کارخانه پودر Ginkgo Biloba با کیفیت بالا، پودر Ginkgo داغ فروش داغ

نام محصول: پودر عصاره گینگو
نام لاتین: Ginkgo biloba L.
عناصر فعال: ginkgo flavone، lactones
قسمت مورد استفاده: برگ
ظاهر: پودر رنگی قهوه ای مایل به قرمز

Chat Now