کارخانه عرضه گل داودی گلدان عصاره پودر

کارخانه عرضه گل داودی گلدان عصاره پودر

نام محصول: پودر عصاره گل داودی
نام لاتین: Chrysanthemum morifolium Ramat.
عناصر فعال: فلاونوئیدها، اسیدهای آمینه و ویتامین ها
قسمت مورد استفاده: گل
ظاهر: پودر خفیف قهوه ای

چت کن