عصاره تخم مرغ، عرضه کارخانه عصاره بابونه با کیفیت بالا، پودر پرتقال داغ

عصاره تخم مرغ، عرضه کارخانه عصاره بابونه با کیفیت بالا، پودر پرتقال داغ

نام محصول: پودر عصاره بذر بذر
عناصر فعال: Arctiin
قسمت مورد استفاده: دانه
ظاهر: پودر زرد قهوه ای

Chat Now