پودر عصاره آب گوجه فرنگی آلی

پودر عصاره آب گوجه فرنگی آلی

نام محصول: پودر عصاره گوجه فرنگی
نام لاتین: Lycopersicon esculentum
مواد فعال: لیکوپن
مشخصات: 10: 1
قسمت مورد استفاده: میوه

چت کن