پودر گوجه فرنگی آلی، عرضه کارخانه پودر آب گوجه فرنگی تازه، پودر عصاره گوجه فرنگی عمده فروشی

پودر گوجه فرنگی آلی، عرضه کارخانه پودر آب گوجه فرنگی تازه، پودر عصاره گوجه فرنگی عمده فروشی

نام محصول: پودر عصاره گوجه فرنگی
نام لاتین: Lycopersicon esculentum
مواد فعال: لیکوپن
مشخصات: 10: 1
قسمت مورد استفاده: میوه

Chat Now