پودر عصاره اسفناج ارگانیک تغذیه

پودر عصاره اسفناج ارگانیک تغذیه

نام محصول: عصاره اسفناج
نام لاتین: Basella Alba L.
قسمت مورد استفاده: میوه
ظاهر: پودر سبز
عناصر فعال: ویتامین ها، کاروتنوئیدها و غیره

چت کن