پودر اسفناج ارگانیک، پودر طبیعی اسفناج طبیعی، عصاره کارخانه اسفناج

پودر اسفناج ارگانیک، پودر طبیعی اسفناج طبیعی، عصاره کارخانه اسفناج

نام محصول: عصاره اسفناج
نام لاتین: Basella Alba L.
قسمت مورد استفاده: میوه
ظاهر: پودر سبز
عناصر فعال: ویتامین ها، کاروتنوئیدها و غیره

Chat Now