پودر عصاره Loofah Luffa

پودر عصاره Loofah Luffa

نام محصول: پودر عصاره Loofah
نام لاتین: Luffa cylindrica (L.) Roem ..
عناصر فعال: لسیروسید
قسمت مورد استفاده: میوه
ظاهر: قهوه ای پودر زرد خوب

چت کن