پودر سیر عصاره مکمل

پودر سیر عصاره مکمل

نام محصول: عصاره سیر
نام لاتین: Allium Sativum L.
قسمت مورد استفاده: میوه
ظاهر: پودر سفید زیبا
عناصر فعال: آلیمین

چت کن