عصاره سیر، چین صادر کننده مکمل عصاره سیر، عمده فروشی پودر سیر

عصاره سیر، چین صادر کننده مکمل عصاره سیر، عمده فروشی پودر سیر

نام محصول: عصاره سیر
نام لاتین: Allium Sativum L.
قسمت مورد استفاده: میوه
ظاهر: پودر سفید زیبا
عناصر فعال: آلیمین

Chat Now