عصاره کرفس، عرضه کارخانه پودر آب کلر، عصاره کرفس کرفس فشار خون

عصاره کرفس، عرضه کارخانه پودر آب کلر، عصاره کرفس کرفس فشار خون

نام محصول: عصاره کرفس
نام لاتین: Apium graveolens subsp.
عناصر فعال: آپیگنین
قسمت مورد استفاده: ساقه
ظاهر: قهوه ای مایل به زرد تا پودر قهوه ای روشن.

Chat Now