پودر عصاره آب میوه کرفس

پودر عصاره آب میوه کرفس

نام محصول: عصاره کرفس
نام لاتین: Apium graveolens subsp.
عناصر فعال: آپیگنین
قسمت مورد استفاده: ساقه
ظاهر: قهوه ای مایل به زرد تا پودر قهوه ای روشن.

چت کن