پودر عصاره آب هویج آلی

پودر عصاره آب هویج آلی

نام محصول: پودر عصاره هویج
نام لاتین: Daucus carota L
قسمت مورد استفاده: ریشه
ظاهر: پودر زرد قرمز
عناصر فعال: بتا کاروتن

چت کن