عصاره هویج، پودر هویج خالص آلی، عصاره سبزیجات عمده فروشی پودر آب هویج

عصاره هویج، پودر هویج خالص آلی، عصاره سبزیجات عمده فروشی پودر آب هویج

نام محصول: پودر عصاره هویج
نام لاتین: Daucus carota L
قسمت مورد استفاده: ریشه
ظاهر: پودر زرد قرمز
عناصر فعال: بتا کاروتن

Chat Now