پودر آب توت فرنگی

پودر آب توت فرنگی

نام محصول: پودر عصاره توت فرنگی
مشخصات: پودر آب میوه
قسمت مورد استفاده: توت فرنگی: میوه
ظاهر: پودر صورتی روشن

چت کن