پودر هندوانه خالص

پودر هندوانه خالص

نام محصول: پودر هندوانه
نام لاتین: Vitis vinifera L.
مشخصات: پودر آب میوه
قسمت مورد استفاده: هندوانه میوه

چت کن