پودر عصاره گیاه آفتابگردان از تامین کنندگان چینی

پودر عصاره گیاه آفتابگردان از تامین کنندگان چینی

نام محصول: عصاره رزم
نام لاتین: Rosa Laevigata Michx. رزا کانینا.
مشخصات: پودر آب میوه
قسمت مورد استفاده: میوه رزم

چت کن