پودر کتانالوپ آلی، بهداشت مواد غذایی پودر طعم دار Cantaloupe، پودر فلفل دلمه ای

پودر کتانالوپ آلی، بهداشت مواد غذایی پودر طعم دار Cantaloupe، پودر فلفل دلمه ای

نام محصول: پودر Cantaloupe
نام لاتین: Cucumis melo var. ساخارینوس
مشخصات: پودر آب میوه
قسمت مورد استفاده: میوه

چت کن