پودر آب آلبالو Cantaloupe

پودر آب آلبالو Cantaloupe

نام محصول: پودر Cantaloupe
نام لاتین: Cucumis melo var. ساخارینوس
مشخصات: پودر آب میوه
قسمت مورد استفاده: میوه

چت کن