پودر آب گوآوایی، عصاره میوه ای گواوا خشک شده، فریزر عصاره گواوا عمده فروشی

پودر آب گوآوایی، عصاره میوه ای گواوا خشک شده، فریزر عصاره گواوا عمده فروشی

نام محصول: پودر عصاره گواوا
نام لاتین: Psidium guajava Linn
قسمت مورد استفاده: میوه
ظاهر: پودر زرد قهوه ای
مواد فعال: پلی فنل

Chat Now