پودر عصاره آب میوه ای گوجه فرنگی خشک

پودر عصاره آب میوه ای گوجه فرنگی خشک

نام محصول: پودر عصاره گواوا
نام لاتین: Psidium guajava Linn
قسمت مورد استفاده: میوه
ظاهر: پودر زرد قهوه ای
مواد فعال: پلی فنل

چت کن