پودر عصاره میوه قرمز اژدها

پودر عصاره میوه قرمز اژدها

نام محصول: میوه اژدها / پیتایا پودر
نام لاتین: Hylocereus undatus
مشخصات: پودر آب میوه
قسمت مورد استفاده: میوه اژدها

چت کن