مکمل پودر عصاره آب میوه خشک شده

مکمل پودر عصاره آب میوه خشک شده

نام محصول: پودر عصاره شکل
نام لاتین: Fructus Fici
قسمت مورد استفاده: میوه
ظاهر: پودر نور زرد و قهوه ای
مواد فعال: اسید فوماریک

چت کن