پودر آب نارگیل میوه

پودر آب نارگیل میوه

نام محصول: پودر نارگیل
نام لاتین: Cocos nucifera L.
مشخصات: پودر آب میوه
قسمت مورد استفاده: میوه

چت کن