پودر میوه آب نارگیل، کارخانه پودر نارگیل، نارگیل، کاهش وزن پودر

پودر میوه آب نارگیل، کارخانه پودر نارگیل، نارگیل، کاهش وزن پودر

نام محصول: پودر نارگیل
نام لاتین: Cocos nucifera L.
مشخصات: پودر آب میوه
قسمت مورد استفاده: میوه

چت کن