پودر آلو چینی، نوشیدنی پودر آب آلو، تولید کنندگان نوشیدنی پودر عصاره

پودر آلو چینی، نوشیدنی پودر آب آلو، تولید کنندگان نوشیدنی پودر عصاره

نام محصول: پودر آلو چینی
نام لاتین: Prunus salicina Lindl.
مشخصات: پودر آب میوه
قسمت مورد استفاده: میوه آلو چینی
ظاهر: پودر سفید

چت کن