عصاره پودر آب کامو کامو

عصاره پودر آب کامو کامو

نام محصول: پودر میوه Camu Camu
نام لاتین: میوه Camu Camu
مشخصات: 10: 1
قسمت مورد استفاده: میوه
ظاهر: پودر زرد روشن

چت کن