پودر توت سیاه، پودر آب شیرین آلی، پودر عصاره توت سیاه برای سلامتی

پودر توت سیاه، پودر آب شیرین آلی، پودر عصاره توت سیاه برای سلامتی

نام محصول: پودر Blackberry
مواد فعال: آنتوسیانین
مشخصات: پودر آب میوه
قسمت مورد استفاده: Blackberry Fruit

چت کن