فریزر خشک پودر عصاره انگور خشک

فریزر خشک پودر عصاره انگور خشک

نام محصول: عصاره Blackcurrant
نام لاتین: Ribes nigrum L.
قسمت مورد استفاده: میوه
ظاهر: پودر بنفش تیره
مواد تشکیل دهنده فعال: آنتوسیانیدین

چت کن