پودر موز، پودر عصاره عطر و طعم طبیعی موز طبیعی، عصاره موز طبیعی ارگانیک

پودر موز، پودر عصاره عطر و طعم طبیعی موز طبیعی، عصاره موز طبیعی ارگانیک

نام محصول: پودر عصاره موز
نام لاتین: Musa Paradisiaca
قسمت مورد استفاده: میوه
ظاهر: پودر زرد روشن

Chat Now