پودر فیبر سیب خشک سیب خشک

پودر فیبر سیب خشک سیب خشک

نام محصول: پودر عصاره ابی
نام لاتین: Malus Pumila
ظاهر: پودر سفید زیبا
مواد فعال: پلی فنول اپل، فلورتین

چت کن