کارخانه پودر آب سیب، پودر اپل طبیعی طبیعی، کیفیت بالا، پودر فیبر سیب خشک شده را خنثی می کند

کارخانه پودر آب سیب، پودر اپل طبیعی طبیعی، کیفیت بالا، پودر فیبر سیب خشک شده را خنثی می کند

نام محصول: پودر عصاره ابی
نام لاتین: Malus Pumila
ظاهر: پودر سفید زیبا
مواد فعال: پلی فنول اپل، فلورتین

Chat Now